SEMINAR ELEMENTE ESENȚIALE ALE REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE (RGDP / GDPR) Craiova, 30 ianuarie 2018

SEMINAR

ELEMENTE ESENȚIALE ALE REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE (RGDP / GDPR)
Craiova, 30 ianuarie 2018

Prin intermediul acestui eveniment, Camera de Comerț și Industrie a Județului Dolj,
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, prin Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și
Afaceri, Centrul Pentru Protecția Datelor și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri
Publice și Private își propun să supună dezbaterii opiniei publice și să analizeze, împreună cu
specialiști în domeniul de referință, impactul implementării cerințelor Regulamentului General
privind Protecția Datelor asupra modului în care o organizație își desfășoară activitatea curentă.
Astfel, orice organizație prelucrează datele cu caracter personal pentru diverse scopuri.
Spre exemplu, aceste date pot fi prelucate în scopul executării contractelor încheiate cu clienții
sau cu furnizorii, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de plată a taxelor și a impozitelor ori
în scop de publicitate și marketing. Indiferent de motivul invocat pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal, organizația are obligația de a prelucra doar datele strict necesare în
desfășurarea propriei activități.

De asemenea, organizatorii își propun ca dezbaterile din cadrul acestui eveniment să
conducă la identificarea de posibile provocări și / sau oportunități pentru compania
dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului General
pentru Protecția Datelor.
Evenimentul va avea un caracter interactiv, iar echipa de lectori va dezbate împreună cu
participanții problemele și situațiile propuse de aceștia. Unde este posibil, vă rugăm să ne
transmiteți în avans întrebările dumneavoastră la adresele de e-mail indicate.

AGENDA SEMINARULUI:
09:45 – 10:00 Înregistrarea participanților
10:00 – 11:45 Panelul I
11:45 – 12:00 Pauză de cafea
12:00 – 13:45 Panelul II
13:45 – 14:00 Concluzii.

LECTORI:
Seminarul va fi susținut de către lectorii:
– Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice
„Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București; membru fondator, Centrul
pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; membru în Colegiul
Științific al Revistei Române de Protecția Datelor.
– Dr. Alina Mioara COBUZ-BAGNARU, lector universitar, Academia de Studii
Economice, București; partener, Cobuz & Asociații, București; membru al International Bar
Association (IBA- Section of Business Law); arbitru la Bursa de Valori București și la Curtea
de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
mediator Finban;
– Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator al Centrului de Studii
de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei
Române; membru fondator, Centrul pentru Protecția Datelor al Universității „Petru Maior”,
Tîrgu Mureș; membru în Colegiul Științific al Revistei Române de Protecția Datelor.
– Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector universitar, coordonator al Centrului de Cercetări
Aplicative în Drept și Afaceri din cadrul Universității „Petru Maior”, Tîrgu Mureș; avocat
coordonator, Hodoș Miheț și Asociații, București; practician în insolvență coordonator, Hodoș
Business Recovery, Tîrgu Mureș; conciliator SAL-Fin în domeniile „asigurări – reasigurări” și
„capital”; arbitru al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș;
membru în Colegiul Științific al Revistei Române de Protecția Datelor.

DETALII PLATĂ
Participarea la acest eveniment este condiționată de înregistrarea și plata, în prealabil, a
taxei de participare de 350 de lei.
Taxa se achită în contul Societății Române de Cercetare Pentru Afaceri Publice și Private,
cu mențiunea „taxă de participare la Seminarul GDPR Craiova 2018”.
Beneficiar: Societatea Română de Cercetare Pentru Afaceri Publice și Private (Tîrgu
Mureș), având cod de identificare fiscală: 28522578.
Cont: IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100, deschis la Libra Internet Bank.
Membrii Camerei de Comerț și Industrie a Județului Dolj beneficiază de o reducere de
20% din valoarea taxei de participare.
În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de 30 de
participanți.
Vom transmite confirmările către dvs. în limita locurilor disponibile.
Pentru informații suplimentare și înscrieri la Seminar, vă rugăm să ne contactați prin email,
la adresele: gdpr@jus.ro și office@ccidj.ro, sau prin telefon, la numărul: 0251/418.876.

ALTE INFORMAȚII:
Evenimentul se va desfășura în data de 30 ianuarie 2018, în intervalul orar 10:00 – 14:00,
la sediul Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj din Craiova, str. Breștei nr. 21, județul
Dolj.

Persoana de contact:
Mihaela ȘERBAN, Camera de Comerț și Industrie a județului Dolj
E-mail: office@ccidj.ro
Tel.: 0251/418.876