Decizia Nr. 05/08.11.2017

Decizia Nr. 05/08.11.2017

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 8 noiembrie 2017, ora 12.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu – reprezentant EUROGENETIC;
 • Membru – INAS, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan;
 • Membru – POLICOLOR EXIM, reprezentat prin dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – MOVIPLAST, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Virgil Fira doamnei Alexandra Fira;
 • Membru – ELPRECO, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Adrian Bezerghianu domnului Marius Drăgan;
 • Membru – PRIMASERV, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Glăvan Ancuţa d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru –REDAC, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Marcel Scărlătescu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – AZALIS, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Cristi Berceanu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – IPACIFATT CRAIOVA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Gabriel Vlăduţ d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;

in prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic şi a d-nei Marinela Drăgan – Departament Relaţii cu Membri

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, raportul privind activitatea Camerei Dolj desfăşurată în perioada  11 iulie – 07 noiembrie 2017 – conform art. 27, pct 9 din statutul C.C.I. Dolj.
 2. Ia act de informarea privind procesele cu Garanti Bank aflate pe rolul instanţelor de judecată, procese generate de contractele de credit încheiate cu Garanti Bank.
 3. Ia act de informarea privind procesul cu Ministerul Dezvoltării Regionale referitor la proiectul Centrul Expoziţional Transfrontalier.
 4. Ia act de informarea privind procesul cu Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Taxe şi Impozite având ca obiect datoriile CCI Dolj către bugetul local.

      5. Aprobă, cu unanimitate de voturi conform art. 27, pct 17 din statutul C.C.I. Dolj, următoarele modificări la Ghidul de servicii al CCI Dolj:

Denumirea serviciului Tarif pentru nemembri Tarif pentru membri
Servicii proprii  de consultanţă şi asistenţă juridică
–       Inmatriculare PFA/II/IF 60 lei
–       Modificare PFA/II/IF 50 lei 25 lei
–       Radiere PFA/II/IF 50 lei 25 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA pentru schimbarea:
– sediului social; 63 lei 31 lei
– denumirii firmei/ adaptarea emblemei; 63 lei 31 lei
– duratei societăţii; 63 lei 31 lei
– formei juridice; 63 lei 31 lei
– domeniului principal de activitate; 63 lei 31 lei
– administratorilor şi/sau cenzorilor ; 63 lei 31 lei
– altor elemente ale actului constitutive (nume, domiciliu, participare la profit si pierderi, etc.) 63 lei 31 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA pentru completarea obiectului de activitate 80 lei 40 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA pentru primirea/retragerea de asociaţi 80 lei 40 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA  pentru:
– majorarea capitalului social; 80 lei 40 lei
– reducerea capitalului social 80 lei 40 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA  pentru înfiinţarea de sedii secundare 40 lei 20 lei
– redactare  decizie/hotarara AGA pentru suspendare/reluare de actvitate 40 lei 20 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA  pentru divizarea /fuziunea societăţii 120 lei 63 lei
– redactarea decizie/hotarara AGA pentru dizolvarea /lichidarea societăţii 63 lei 31 lei
–       Autorizare/Reautorizare activitae sediu social/sediu secundar/in afara sediului principal sau secundar 50 lei 25 lei
–       Prelungire valabilitate sediu social/secundar 50 lei 50 lei
– îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi autorizare a comercianţilor 6 lei 5 lei
– consultanţă, redactare acte, formare dosar:
– pentru comercianţi persoane fizice autorizate; 9 lei gratuit
– pentru comercianţi întreprinderi familiale, întreprinderi individuale; 9 lei gratuit
– pentru  SRL şi SNC; 19 lei gratuit
– pentru SA, SCA şi SA, comandite pe acţiuni 31 lei gratuit
–       întocmire proiecte de fuziune ori divizare 478 lei 319 lei

6. Validează, cu unanimitate de voturi, dobandirea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele C.C.I. Dolj, a firmelor TERRA SILVA SRL (nivel AUR), EVICONT SRL (nivel BRONZ), ECO PLANT SRL (nivel ARGINT), ALM POWER GROUP SRL (nivel ARGINT)– conform art. 27, pct. 18 din statutul C.C.I. Dolj.

PREŞEDINTE,

Dr. Dragoş Troanţă R. Turculeanu

 

Avizat,

Cons. Juridic

Mihaela Şerban