Decizia Nr. 01/30.03.2018

Decizia Nr. 01/30.03.2018

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 30 martie 2018, ora 14.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu – reprezentant EUROGENETIC;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Virgil Fira doamnei Alexandra Fira;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – AZALIS, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Cristi Berceanu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru –REDAC, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Marcel Scărlătescu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – POLICOLOR EXIM, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ungureanu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – ELPRECO, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Adrian Bezerghianu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – INAS, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ciolofan d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – IPACIFATT CRAIOVA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Gabriel Vlăduţ d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;

in prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic şi a d-nei Marinela Drăgan – Departament Relaţii cu Membri

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, raportul privind activitatea Camerei Dolj desfăşurată în perioada  08 noiembrie 2017 – 20 martie 2018 – conform art. 27, pct 9 din statutul C.C.I. Dolj.
 2. Stabileşte data de desfăşurare a Adunării Generale a Membrilor CCI Dolj pentru anul în curs la data de 20 aprilie 2018, ora 14.00, prima convocare, respectiv 30 aprilie 2018, ora 14.00, reconvocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare.
 3. Ia act de informarea privind procesele cu Garanti Bank aflate pe rolul instanţelor de judecată, procese generate de contractele de credit încheiate cu Garanti Bank.
 4. Ia act de informarea privind procesul cu Ministerul Dezvoltării Regionale referitor la proiectul Centrul Expoziţional Transfrontalier.
 5. Ia act de informarea privind procesul cu Primăria Municipiului Craiova – Direcţia Taxe şi Impozite având ca obiect datoriile CCI Dolj către bugetul local.
 6. Validează, cu unanimitate de voturi, dobândirea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele C.C.I. Dolj, a firmelor CEZ VÂNZARE SA (nivel PLATINĂ), JIUL SA (nivel AUR)– conform art. 27, pct. 18 din statutul C.C.I. Dolj.

Aprobă, cu unanimitate de voturi, pentru CEZ VÂNZARE SA calculul cotizaţiei anuale de membru în funcţie de cifra de afaceri şi încadrarea societăţii la categoria de membru CCI Dolj nivel 5 – platină.

 

PREŞEDINTE,

Dr. Dragoş Troanţă R. Turculeanu

 

 

Avizat,

Cons. Juridic

Mihaela Şerban