Decizia nr. 02/20.04.2018

Decizia nr. 02/20.04.2018

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 20 aprilie 2018, ora 12.30, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu – reprezentant EUROGENETIC;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat de către doamna Alexandra Fira cu împuternicire emisă de către dl. Virgil Fira;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat de către Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu cu împuternicire emisă de către dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – AZALIS, reprezentat de dl. Lucian Minca cu împuternicire emisă de către dl. Cristi Berceanu;
 • Membru –REDAC, reprezentat de către Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu cu împuternicire emisă de către dl. Marcel Scărlătescu;
 • Membru – PARC TURISM SA, reprezentat de către Dumitru Corman cu împuternicire emisă de către dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – POLICOLOR EXIM, reprezentat de către Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu cu împuternicire emisă de către dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – ELPRECO, reprezentat de dl. Marius Drăgan cu împuternicire emisă de către dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – INAS, reprezentat de către dl. Constantin Ciolofan;
 • Membru – IPACIFATT CRAIOVA, reprezentat de către Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu cu împuternicire emisă de către dl. Gabriel Vlăduţ;

in prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic şi a d-nei Marinela Drăgan – Departament Relaţii cu Membri

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

  1.Aprobă conţinutului materialelor ce vor fi prezentate în Adunarea Generală a Membrilor CCI Dolj din data de 20 aprilie 2018, ora 14.00, astfel:

 1.     Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul privind „Stabilirea obiectivelor generale ale activităţii Camerei Dolj pentru perioada aprilie 2018 – aprilie 2019”.
 2. Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul privind „Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere pentru perioada aprilie 2017 – aprilie 2018.
 3. Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul privind „Dezbaterea şi aprobarea raportului de audit al auditoriului financiar pentru anul 2017.
 4.     Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul privind „Aprobarea descărcării de gestiune a Colegiului de Conducere pentru anul 2017.
 5. Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul privind „Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 şi a bilanţului Camerei de Comerţ pentru anul financiar 2017.
 6. Aprobă, cu 9 voturi pentru şi o abţinere (PARC TURISM SA), materialul privind „Stabilirea nivelului indemnizaţiei preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ pentru participarea la activitatea Colegiului”, ce va avea următorul conţinut:

              „Se păstrează nivelului indemnizaţiei  stabilite prin hotărârea nr. 1 din 20 aprilie 2017 a Adunării Generale a Membrilor CCI Dolj: nivelul indemnizaţiei Preşedintelui CCI Dolj să fie de 1.000 euro/lună şi nivelul indemnizaţiilor vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului să fie de 100 euro/şedinţă ordinară.

Dl. Constantin Ciolofan, reprezentant al INAS SA – membru în Colegiul de Conducere, a propus în şedinţa CC din 20 aprilie 2018 suspendarea pe anul în curs a acordării indemnizaţiei de şedinţă către membrii Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere. Propunerea a fost aprobată de către membrii Colegiului cu 9 voturi pentru şi o abţinere.

Dl Constantin Răducănoiu, reprezentant al PARC TURISM SA  – membru în Colegiul de Conducere a propus, în scris, anterior şedinţei CC din 20 aprilie 2018, următoarea completare: „pentru membrii colegiului de conducere se va compensa indemnizaţia de 100 euro/şedinta ordinară (400 euro/an) cu cotizaţia aferentă potrivit criteriilor propuse mai sus (la pct 7 „Aprobarea nivelului minim al cotizaţiilor membrilor Camerei.”). Diferenţa în plus faţă de nivelul cotizaţiei se va achita de CCI Dolj. Diferenţa în minus faţă de nivelul cotizaţiei se va achita de către agentul economic.”

Membrii Colegiului prezenţi la şedinţa din 20 aprilie 2018 nu au fost de acord cu propunerea d-lui Constantin Răducănoiu, votând cu 9 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Parc Turism SA), însă cu menţiunea de a fi supusă dezbaterii şi în cadrul Adunării Generale a Membrilor din 30 aprilie 2018.

 1. Aprobă, cu 9 voturi pentru şi o abţinere (PARC TURISM SA), materialul privind „Aprobarea nivelului minim al cotizaţiilor membrilor Camerei.”

 

PREŞEDINTE,

Dr. Dragoş Troanţă R. Turculeanu

Avizat,

Cons. Juridic

Mihaela Şerban