Sesiune de instruire „Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal” Craiova, 21-22 iunie 2018

Sesiune de instruire „Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal” 

 Craiova,21-22 iunie 2018

 

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj, cea mai puternică asociaţie a mediului de afaceri din judeţ, care acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior

în parteneriat cu

Mişcarea Română pentru Calitate, organism cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul certificării de persoane, acreditată RENAR în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17024:2012

organizează sesiunea de instruire

„Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal”

Începând cu data de 25 mai, se vor aplica prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor – GDPR 679/2016, cu privire la gestiunea şi prelucrarea datelor personale ale angajaţilor şi ale clienţilor.

Toate instituţiile publice (cu excepţia instanţelor de judecată), companiile a căror activitate principală constă în operaţiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică şi sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum şi companiile care prelucrează, pe scară largă, categorii speciale de date, vor fi obligate să demonstreze conformitatea cu Articolele 37 şi 38 din GDPR si sa desemneze un  Responsabil cu protecţia datelor personale (RPD) pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la Articolul 39 din acelaşi regulament.

Toţi participanţii vor primi Diplomă de participare sau Diplomă de absolvire după evaluarea cunoştinţelor dobândite.

Temele abordate în cadrul sesiunii de instruire:

  1. Cadrul legislativ general: drepturile si obligatiile organizatiei si ale persoanelor vizate in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal
  2. Pozitia RPD in cadrul organizatiei economice.
  3. Sarcinile RPD in cadrul organizatiei economice.

Tematica detaliată a sesiunii de instruire poate fi consultată în Anexa 1.

Program: cursurile încep la ora 09.00 şi se finalizează la ora 17.00, cu pauză de masă şi pauze de cafea.

Loc de desfăşurare: Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj, Craiova, str. Brestei nr. 21.

Taxa de participare: 1250 lei, plus TVA, include suport de curs adecvat tematicii prezentate, coffee break, prânz şi diploma de participare şi absolvire,

Modalităţi de plată: prin transfer bancar în contul Mişcării Române pentru Calitate nr. RO76 BACX 0000 0030 1020 8000, deschis la Unicredit Bank Sucursala Craiova sau prin numerar, în prima zi de susţinere a cursului.

Înscrierea: dacă sunteţi interesaţi de oferta noastră, vă rugăm să confirmaţi participarea prin completarea talonului de participare şi expedierea lui la  office@ccidj.ro.