Întâlniri de informare D.G.R.F.P. Craiova – contribuabili „Schema de ajutor de stat instituită prin HG 807/2014„

 

Întâlniri de informare D.G.R.F.P. Craiova – contribuabili

 „Schema de ajutor de stat instituită prin HG 807/2014„

 Craiova, 25 septembrie 2018, ora 12.00

 

 

Camera Dolj este prima la nivel regional care a încheiat un acord de colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova pentru promovarea şi mediatizarea la nivel teritorial a schemei de ajutor de stat instituită de HG 807/2014 prin întâlniri cu frecvenţă lunară cu operatorii economici la sediul Camerei de Comerţ Dolj.

În acest sens, vă invităm pe Dumneavostră – cei mai importanţi actori economici ai judeţului Dolj, să ne fiţi alături la acest eveniment ce va fi organizat în data de 25 semptembrie 2018, ora 12.00, la sediul Camerei de Comerţ Dolj, str. Brestei nr. 21, etaj 1, Sala de consiliu. Vor urma evenimente similare organizate în luna octombrie.

Hotărârea de Guvern nr. 807/2014, modificată prin H.G. nr. 476/2018, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acorda sume sub forma de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi cele legate de închirierea construcţuiilor aferente investiţiei iniţiale.

Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou–înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii 31/1990.

Cele mai importante modificări aduse HG 807/2014 anul acesta sunt următoarele:

  • Valoarea minimă a investiţiei s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox 3 mil euro),
  • Bugetul mediu anual al schemei este de 638 mil lei, echivalentul a 145 mil euro,
  • Operatorul economic poate demara proiectul de investiţii după depunerea cererii de acord de finanţare, pe riscul său,
  • Cererile de acord pentru finanţare se depun în sesiune continuă până la epuizarea bugetului anual.

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate la art. 15 din HG 807/2014, cu modificările ulterioare, precum şi în „Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat.”

 

Pentru a afla mai multe informaţii despre această schemă de ajutor de stat, pentru eventuale întrebări/discuţii pe această temă, persoane specializate din cadrul D.G.R.F.P. Craiova – Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate vă stau la dispoziţie în data de 25 septembrie 2018, ora 12.00, la sediul Camerei de Comerţ Dolj, str. Brestei nr. 21, etaj 1, Sala de consiliu.

In vederea participării la sesiunea de instruire vă rugăm să confirmaţi participarea la telefon 0251.418.876 sau la adresa de e-mail : office@ccidj.ro până la data de 24 septembrie 2018.