Decizia nr. 5/20.09.2018

Decizia Nr. 05/20.09.2018

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 20 septembrie 2018, ora 14.00, convocat, conform art. 26, punct 1, din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, la solicitarea a 9 membrii (REDAC SRL, POLICOLOR EXIM SRL, PRIMASERV SRL, IPA CIFATT SA, PARC TURISM SA, INAS SA, MOVIPLAST SRL, ELPRECO SA, STEEL CONSTRUCT SRL), având următoarea prezenţă:

 • Membru – PARC TURISM SA, reprezentat de către dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat de către dl. Virgil Fira;
 • Membru – POLICOLOR EXIM SRL, reprezentat de către dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – ELPRECO SA, reprezentat de către dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – INAS SA, reprezentat de către dl. Constantin Ciolofan;
 • Membru – IPACIFATT CRAIOVA SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Gabriel Vlăduţ doamnei Camelia Cojocaru;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat de către dl. Vasile Cioroiu,

în temeiul art. 26 coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Ia act de renunţarea d-lui Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu la funcţia de Preşedinte al C.C.I. Dolj şi la mandatul de membru al Colegiului de Conducere.
 2. Ia act de renunţarea d-lui Cristi Berceanu la funcţia de Vicepreşedinte al C.C.I. Dolj şi la mandatul de membru al Colegiului de Conducere.
 3. Alege, cu 7 voturi pentru din totalul de 7 voturi valabil exprimate, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în persoana domnului Gabriel Vlăduţ – reprezentant IPACIFATT CRAIOVA SAconform art. 27, pct 2 din statutul C.C.I. Dolj.
 4. Aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea de a solicita Vicepreşedintelui C.C.I. Dolj să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor C.C.I. Dolj, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Alegerea unui număr de 2 membrii în Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj.
 2. Alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj.
 3. Informare cu situaţia actuală a C.C.I. Dolj privind stadiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată. Măsuri imediate ce se impun – obiective pe termen scurt.
 4. Informare privind stadiul organizării evenimentului Topul Firmelor 2017.
 5. Adaptarea Statutului C.C.I. Dolj la noile prevederi ale Statutului cadru al camerelor de comerţ judeţene aprobat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei Naţionale din data de 17 aprilie 2018.

Vicepreşedinte

Gabriel Vlăduţ

 

Avizat,

Cons. juridc

Mihaela Şerban