Convocator Adunarea Generala a Membrilor CCI Dolj 03 octombrie 2018

 

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 18, punct a, art. 19, punct 2 şi 3 şi art. 20 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, Vicepreşedintele C.C.I. Dolj convoacă Adunarea Generală a Membrilor, în şedinţă extraordinară, în ziua de miercuri, 03.10.2018, ora 14:00, la sediul din Craiova, Str. Brestei, nr. 21, etaj I-Sala de Consiliu, cu următoarea

 ORDINE DE ZI

  1. Alegerea unui număr de 2 membrii în Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj.
  2. Alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj.
  3. Informare cu situaţia actuală a C.C.I. Dolj privind stadiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată. Măsuri imediate ce se impun – obiective pe termen scurt.
  4. Informare privind stadiul organizării evenimentului Topul Firmelor 2017.
  5. Adaptarea Statutului C.C.I. Dolj la noile prevederi ale Statutului cadru al camerelor de comerţ judeţene aprobat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei Naţionale din data de 17 aprilie 2018.

 

În  situaţia  neîndeplinirii  cvorumului prevăzut de art. 20 din Statut, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 10.10.2018, ora 14.00,  în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Toate materialele pot fi puse la dispoziţia membrilor  la sediul CCI Dolj, Craiova, str. Brestei nr. 21, secretariat.

 

VICEPREŞEDINTE,

 

Gabriel Vlăduţ