Decizia Nr. 06/03.10.2018

Decizia Nr. 06/03.10.2018

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 03 octombrie 2018, ora 13.00, convocat, conform art. 26, punct 1, din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, de către dl. Gabriel Vlăduţ – vicepreşedinte C.C.I. jud. Dolj, având următoarea prezenţă:

 • Membru – IPACIFATT CRAIOVA SA, reprezentat prin dl. Gabriel Vlăduţ – vicepreşedinte al C.I. jud. Dolj;
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ciolofan d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – PARC TURISM SA, reprezentat de către dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat de către dl. Virgil Fira;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat de către dl. Vasile Cioroiu,
 • Membru – PRIMASERV SRL, reprezentat de către dl. Cristian Ştefănescu,
 • Membru – REDAC SA, reprezentat de către d-na Luiza Scărlătescu,

 

în temeiul art. 26 coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă conţinutul materialelor ce vor fi prezentate în Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor CCI Dolj din data de 03 octombrie 2018, ora 14.00, astfel:
 2.     Aprobă, cu unanimitate de voturi, punctul 1 „Alegerea unui număr de 2 membrii în Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj”,
 3. Aprobă, cu unanimitate de voturi, punctul 2 „Alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj”,
 4. Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul de la punctul 3 „Informare cu situaţia actuală a C.C.I. Dolj privind stadiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată. Măsuri imediate ce se impun – obiective pe termen scurt” cu completările aduse în sesiunea actuală a Colegiului.
 5. Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul de la punctul 4 „Informare privind stadiul organizării evenimentului Topul Firmelor 2017”.

Ca urmare a analizei ofertelor primite şi ţinând cont de criteriul de selecţie – preţul cel mai scăzut, aprobă, cu unanimitate de voturi, ca evenimentul Topul Firmelor să fie organizat la Restaurantul FLORA din Craiova.

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, materialul de la punctul 5 „Adaptarea Statutului C.C.I. Dolj la noile prevederi ale Statutului cadru al camerelor de comerţ judeţene aprobat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei Naţionale din data de 17 aprilie 2018” cu propunerile aduse în sesiunea actuală a Colegiului.
 2. Aprobă, cu unanimitate de voturi, introducerea pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a propunerii de revenire la grila de stabilire a cotizaţiilor aprobată prin hotărârea AG din 20 aprilie 2017, astfel:

 Pachet de servicii şi facilităţi pentru membrii CCI Dolj:

a)Societăţi comerciale, filiale, sucursale:

          Nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei, 

Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 10% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii );

          Nivel 2 (membru de “bronz”) – 600 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 20% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe,  consultanta infiintari si modificari documente  firme, întâlniri de afaceri,  participare targuri si expozitii);

         Nivel 3 (membru de “argint”) – 1.200 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 30% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

         Nivel 4 (membru de “aur”) – 2.400 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 40% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

        Nivel 5 (membru de “platină”) – minim 4.000 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 50% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

 1. b) Asociaţii, fundaţii, institute bugetare, institute de cercetări, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale – nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei,
 2. c) Sucursale de bănci şi de societăţi de asigurare – în funcţie de nivelul dorit, dar nu mai mic de nivel 3 (membru de “argint”).

 

 

Vicepreşedinte

Gabriel Vlăduţ

 

 

 

Avizat,

Cons. juridc

Mihaela Şerban