Deciza nr. 7/05.10.2018

 

Decizia Nr. 07/05.10.2018

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, solicitat fiind în data de 05 octombrie 2018, conform art. 26, punctul 3.2 din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, să îşi exprime votul prin e-mail,

adoptă, conform art. 27, punctul 21 din Statut, prezenta:

D E C I Z I E

 Aprobă, cu 7 voturi exprimate din totalul de 9 membrii ai Colegiului de Conducere, mandatarea d-lui Vicepresedinte al CCI Dolj, Gabriel Vladuţ, pentru a reprezenta EXPOOLTENIA SRL, societate al carei asociat unic si administrator este Camera de Comert si Industrie Dolj, in exercitarea drepturilor si obligatiilor pe care le are ca societate membra, inclusiv votul, in Adunarea Generala a Membrilor CCI Dolj, din data de 10 octombrie 2018,ora 14.00.

 

VICEPREŞEDINTE,

 

Gabriel Vlăduţ