Decizia nr. 8/10.10.2018

 

Decizia Nr. 08/10.10.2018

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 10 octombrie 2018, ora 16.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

  • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – reprezentant IPACIFATT CRAIOVA;
  • Membru – PARC TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu;
  • Membru – PRIMASERV SRL, reprezentat prin dl.Cristian Ştefănescu;
  • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Virgil Fira doamnei Alexandra Fira;
  • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
  • Membru –REDAC SA, reprezentat prin d-na Luiza Scărlătescu;
  • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu;
  • Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin d-na Tatiana Pîslaru

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 

  1. Alege, cu unanimitate de voturi, dintre membrii Colegiului de Conducere, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în persoana domnului Cristian Ştefănescu – reprezentant PRIMASERV SRL conform art. 27, pct 2 din statutul C.C.I. Dolj.
  2. Aprobă, cu unanimitate de voturi, conform art. 27, pct. 21 din statutul C.C.I. Dolj, retragerea calităţii d-lui Diaconu Laurenţiu Florin de reprezentant al asociatului unic şi administratorului Camera de Comerţ şi Industrie Dolj în cadrul SC EXPOOLTENIA SRL şi înlocuirea acestuia cu dl. George Moţăţăianu – Director Târguri şi Expoziţii în cadrul Camerei de Comerţ.

Se numeşte reprezentant al asociatului unic şi administratorului Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj dl. George Moţăţăianu, CNP 1630926163244, născut la data de 26.09.1963, în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Henri Barbusse, nr. 10, jud. Dolj, cetăţean român, posesor al C.I. seria DX nr. 645946, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 03.07.2009 pentru o perioadă nelimitată.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Gabriel Vlăduţ