Hotărârea Adunării Generale a Membrilor CCI Dolj nr. 2/10.10.2018

          

HOTĂRÂREA nr. 2

a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi

 Industrie a judeţului Dolj din 10 octombrie 2018

 

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită, în şedinţă extraordinară, la 10 octombrie 2018 – la a doua convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

  1. Aprobă cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 10 octombrie 2018, completată cu propunerea de introducere a punctului 6 – „Diverse” .

 

  1. Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj a ales prin vot secret, conform art. 22, punctul 6 din Statutul CCI Dolj, doi membrii în Colegiul de Conducere, astfel:

                    1) PISCINA LUX SRL reprezentată de d-na Silvia Sandu

                        2) PYF PRODUCTION SRL reprezentată de d-na Tatiana Pîslaru

           

  1. Adunarea Generală a Membrilor C.C.I. a judeţului Dolj a ales prin vot secret, conform art. 22, punctul 7 din Statutul CCI Dolj, cu 53 de voturi pentru, din 54 de voturi valabil exprimate de către membrii individuali şi colectivi, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în persoana domnului Gabriel Vlăduţ – reprezentant al IPA CIFATT SA.

 

  1. Ia act de materialul privind „Informare cu situaţia actuală a C.C.I. Dolj privind stadiul dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată. Măsuri imediate ce se impun – obiective pe termen scurt.”

 

  1. Ia act de materialul privind „Informare privind stadiul organizării evenimentului Topul Firmelor 2017.”

 

  1. Aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 22, punctul 3 din Statutul CCI Dolj, „Adaptarea Statutului C.C.I. Dolj la noile prevederi ale Statutului cadru al camerelor de comerţ judeţene aprobat de Adunarea Generală a Membrilor Camerei Naţionale din data de 17 aprilie 2018”, cu completările aduse în Adunarea Generală, cu menţiunea că forma finală a acestuia va fi publicată pe site-ul CCI Dolj şi adusă la cunoştinţa membrilor.

 

  1. Diverse: aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 22, punctul 11 din Statutul CCI Dolj, grila de cotizaţii pentru membrii CCI Dolj, astfel:

„ Pachet de servicii şi facilităţi pentru membrii CCI Dolj:

a)Societăţi comerciale, filiale, sucursale:

          Nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei, 

Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 10% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii );

          Nivel 2 (membru de “bronz”) – 600 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 20% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe,  consultanta infiintari si modificari documente  firme, întâlniri de afaceri,  participare targuri si expozitii);

         Nivel 3 (membru de “argint”) – 1.200 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 30% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

         Nivel 4 (membru de “aur”) – 2.400 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 40% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

        Nivel 5 (membru de “platină”) – minim 4.000 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 50% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

  1. b) Asociaţii, fundaţii, institute bugetare, institute de cercetări, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale – nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei,
  2. c) Sucursale de bănci şi de societăţi de asigurare – în funcţie de nivelul dorit, dar nu mai mic de nivel 3 (membru de “argint”).”

 Societăţilor care nu-şi exprimă opţiunea până la data de 01 noiembrie al fiecărui an, li se va factura cotizaţia la nivelul minim, respectiv 400 lei/an. ”

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                Gabriel Vlăduţ    

 

                                                                                        SECRETARIATUL TEHNIC

               Sandu Silvia

   reprezentant PISCINA LUX SRL

                                                                                               

  Tatiana Pîslaru

reprezentant PYF PRODUCTION SRL

 

  Mihaela ŞERBAN

                                                                                                cons. juridic CCI Dolj