Decizia nr. 9/06.11.2018

Decizia nr. 9 / 06.11.2018

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 6 noiembrie 2018, ora 14.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
 • Membru – PRIMASERV SRL, reprezentat prin dl.Cristian Ştefănescu;
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin dl. Virgil Fira;
 • Membru – ELPRECO SA, reprezentat prin dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Luiza Scărlătescu d-lui. Gabriel Vlădut;
 • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu;
 • Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Tatiana Pîslaru d-lui Gabriel Vlăduţ.

In prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Directia Targuri – Expozitii, Servicii  si Practici Camerale

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aproba cu unanimitate de voturi pct 1 de pe ordinea de zi : Organigrama Camerei de Comert si Industrie a judeţului Dolj si Regulamentul de Organizare si Funcţionare.
 2. Ia act de materialul prezentat la pct 2 de pe ordinea de zi privind stadiul organizării evenimentului „Topul Firmelor 2017”.
 3. Ia act materialul prezentat la pct. 3 de pe ordinea de zi “Informare privind datoriile Camerei de Comert si Industrie Dolj către terţi si de propunerile prezentate pentru reducerea acestor datorii” precum si de propunerile facute in actuala sedinta.
 4. Aproba cu unanimitate de voturi incasarea indemnizaţiei de către Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, in cuantum de 500 euro net/lună, reprezentand jumătate din valoarea indemnizaţiei stabilită în Adunarea Generala a Membrilor din data de 20.04.2017.
 5. Ia act de informarea privind forma finală a Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj cu completarile aduse in Adunarea Generală a Membrilor din data de 10.10.2018 si de propunerea facuta de dl. Constantin Ciolofan, reprezentant INAS SA, in actuala sedinta, respectiv aceea ca, asupra textului art. 9 alin. 3, sa se solicite si un punct de vedere al Departamentului juridic al Camerei de Comert si Industrie al Romaniei.
 6. Ia act de propunerile privind îmbunătăţirea activităţii Curţii de Arbitraj Dolj.
 7. a. Ia act de informarea facuta de dl. Presedinte Gabriel Vladut privind organizarea unei misiuni economice grecesti la Craiova in perioada 15 aprilie-15 mai 2019, careia ii va urma o misiune economica romaneasca in Grecia la Salonic. De asemenea ia act de informarea privind acordul de colaborare intre Regiunea Macedoniei Centrale a Republicii Elene si Regiunea Olteniei, judetele Dolj, Gorj, Valcea, Olt si Mehedinti din Romania care urmeaza a se va semna la Salonic.
 8. Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru conform art. 14 alin. 1 lit. a din Statutul C.C.I. Dolj pentru urmatoare societati: INDA SRL, PLUSAUTO SRL, SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA, ENERGOBIT SA CLUJ NAPOCA SUCURSALA CRAIOVA, INTERNOTEX STYLE GROUP SRL, POPECI AUTO SRL, SMART SOLUTIONS TECHNOLOGY SRL, POLISEA SA precum si pentru FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI.
 9. Ia act de de propunerea facuta de dl. Presedinte Gabriel Vladut ca, in urmatoarele sedinte ale Colegiului de Conducere, sa fie prezentate propuneri privind stabilirea unui nivel de cotizatiei numai pentru societatile de tip START-UP, care sa fie propus spre aprobare Adunarii Generale a Membrilor,scopul fiind atragerea acestora ca societati membre ale C.C.I. Dolj.
 10. Ia act de propunerea dl. Vasile Cioroiu – reprezentant STEEL CONSTRUCT SRL de a se organiza evenimente cu profil agricol intr-o locatie pe care o detine pe raza Comunei Giurgita, urmand a prezenta un material detaliat in sedintele urmatoare ale Colegiului de Conducere.
 11. Ia act de propunerea d-lui Presedinte Gabriel Vladut ca in cadrul evenimentului Topul Firmelor 2017 sa fie acordat premiul pentru calitate.
 12. Ia act de informarea d-lui Presedinte Gabriel Vladut privind realizarea de catre Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor a unui studiu de identificare a nevoilor reale ale mediului de afaceri, solicitand in acest sens concursul membrilor Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru realizarea unui chestionar in vederea identificarii acestor nevoi.

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

 

            Secretariatul Tehnic,

Mirela Becherescu