Decizia nr. 10/07.11.2018

Decizia nr. 10 / 07.11.2018

 

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, convocat in data de 06.11.2018, conform art. 26, alin. 3.2, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj,

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E

  1. Constata ca nu s-a indeplinit cvorumul prevazut de 26, alin. 3.2 din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj cu 6 voturi exprimate din 11 membri ai Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj.

 

 

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

 

 

 

 

 

            Secretariat Tehnic,

Mirela Becherescu