Decizia nr. 11 / 17.12.2018

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 17 decembrie 2018, ora 14.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin dl. Virgil Fira;
 • Membru – ELPRECO SA, reprezentat prin imputernicire emisa de catre  dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Dragan;
 • Membru – PARC-TURISM  SA, reprezentat prin împuternicire emisă de catre dl. Constantin Raducanoiu d-lui. Gabriel Vlădut;
 • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de catre d-na Silvia Sandu d-lui. Gabriel Vlădut;
 • Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Luiza Scărlătescu d-lui. Gabriel Vlădut;

In prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Directia Targuri – Expozitii, Servicii  si Practici Camerale

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj in perioada 14 septembrie – 6 decembrie 2018.
 2. Ia act de materialul prezentat la pct 2 de pe ordinea de zi privind situatia creantelor CCI Dolj la data de 31.10.2018
 3. Ia act materialul prezentat la pct. 3 de pe ordinea de zi privind stadiul litigiilor Camerei de Comert si Industrie Dolj la data de 6 decembrie 2018.
 4. a.Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru conform art. 14 alin. 1 lit. a din Statutul C.C.I. Dolj pentru urmatoarele societati: CORIDOR FINANCIAL SRL si N&C CONSULTING SRL.
 5. Valideaza, cu unanimitate de voturi, in conformitate cu art. 27 alin. 14 din Statutul CCI Dolj, dobandirea calităţii de membru de catre urmatoarele  societati: URBAN CONTROL SYSTEMS SRL, MECHECKS SRL și AL-SHEFA FARM S.R.L. Avand în vedere sponsorizările acordate instituției de către AL-SHEFA FARM S.R.L., societatea va fi scutită de achitarea taxei de înscriere și a cotizației de membru pentru o perioadă de 3ani.
 6. Ia act de informarea d-lui Presedinte Gabriel Vladut privind demersurile intreprinse pentru identificarea unei solutii optime in privinta datoriilor CCI Dolj, mentionand in acest sens discutii purtate cu conducerea CCIR si cu ceilalti Presedinti ai camerelor judetene, cu Presedintele Curtii de Arbitraj International de pe langa CCIR, o intalnire informativa cu un practician in insolventa, urmand a avea in cursului lunii ianuarie intalniri cu reprezentantii DGRFP Craiova si cu reprezentantii Primariei Craiova.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

            Secretariatul Tehnic,

            Mirela Becherescu