CONVOCATOR – 9 aprilie 2019

În conformitate cu prevederile art. 18, 19 si 20 din Statutul Camerei de Comerţ şi
Industrie a judeţului Dolj, se convoacă Adunarea Generala a Membrilor , în sesiune
ordinara, în data de 9 aprilie 2019, ora 14:00, la Sala de consiliu din clădirea Camerei de
Comerţ şi Industrie Dolj, Craiova, Str. Brestei, nr. 21, etaj I, jud. Dolj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere al
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada aprilie 2018 – aprilie 2019.
2. Aprobarea obiectivelor generale ale activităţii Camerei Dolj pentru perioada
aprilie 2019 – aprilie 2020.
3. Dezbaterea şi aprobarea raportului de audit al auditoriului financiar pentru
anul 2018.
4. Aprobarea bilanţului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru
anul 2018.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei de
Comerţ şi Industrie Dolj pentru anul 2018.
7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
6. Diverse.
În situaţia neîndeplinirii cvorumului prevăzut de art. 20 din Statutul Camerei de
Comert şi Industrie a judeţului Dolj, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 18
aprilie 2019, ora 14,00, in acelaşi loc cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele pentru Adunarea Generală pot fi consultate la sediul CCI Dolj, Craiova,
Str. Brestei, nr. 21,et. I, jud. Dolj, incepand cu data de de 27.03.2019.

PREŞEDINTE,
Gabriel VLĂDUŢ