Decizia nr. 4 din 16.09.2019

 

Decizia nr. 4/16.09.2019

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinara la data de 16 septembrie 2019, ora 12.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15 din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA
 • Vicepreşedinte – dl. Cristian Ştefănescu, reprezentant PRIMASERV SRL
 • Vicepreşedinte – dl. George Moţăţăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan;
 • Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu
 • Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Tatiana Pîslaru d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Virgil Fira d-rei Maria Alexandra Fira;
 • Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Marcel Scărlătescu d-lui. Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – ELPRECO SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Drăgan.

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aproba, cu unanimitate de voturi, rezultatul inventarierii patrimoniului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj la data de 31.07.2019 şi propunerile comisiei de inventariere prezentate în procesul-verbal nr. 590/16.08.2019.
 2. Ia act de încheierea convenţiei de dare în plată, intervenită între Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi dl. Mihai Gună, în vederea stingerii integrale a datoriei, care reprezintă diferenţa dintre preţul adjudecării imobilului şi creanţa cesionată, aşa cum s-a aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor nr. 1/18.04.2019.
 3. Aprobă, cu unanimitate de voturi, schimbarea sediului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj in Craiova, Str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, jud. Dolj.

 4.a. Aprobă, cu unanimitate de voturi, schimbarea sediului social al EXPOOLTENIA SRL în Craiova, Str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, jud. Dolj.

4.b Aprobă, cu unanimitate de voturi, schimbarea sediului social al ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN OLTENIA în Craiova, Str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, jud.

4.c Aprobă, cu unanimitate de voturi, schimbarea sediului FUNDAŢIEI ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMRŢ ŞI INDUSTRIE FILIALA DOLJ în Craiova, Str. Simion Bărnuţiu, nr. 4, jud.

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, care vor intra în vigoare începând cu data de 01.10.2019.
 2. Ia act de informarea privind organizarea evenimentului „Topul Firmelor 2018” şi decide, cu 9 voturi pentru si o abţinere, prelungirea termenului pentru primirea ofertelor, în vederea stabilirii locaţiei pentru desfăşurarea evenimentului, până la data de 18.09.2019, ora 15.00.
 3. Validează, cu unanimitate de voturi, dobândirea calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru următoarele societăţi: EVOBRAND SRL, VITALL SRL, ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA si AM BOUTIQUE DESIGN SRL. Aprobă, cu unanimitate de voturi, cotizaţia anuală de membru pentru ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA la valoarea de 500 lei.
 4. Ia act de informarea, prezentată de către dl. Gabriel Vladuţ, privind posibilitatea societăţilor membre ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj de a-si promova activitatea în alte judeţe, gratuit, prin intermediul Camerelor de Comerţ si Industrie Judeţene.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

 

 

 

Secretariatul Tehnic,

Cons. Jur. Mirela Becherescu