Decizia nr. 5 din 31.10.2019

 

Decizia nr. 5/31.10.2019

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinara la data de 31 octombrie 2019, ora 12.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15 din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
 • Vicepreşedinte – dl. George Moţăţăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL;
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ciolofan d-lui Gabriel Vlăduț;
 • Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Răducănoiu d-lui Gabriel Vlăduț;
 • Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Tatiana Pîslaru d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin dl. Virgil Fira;
 • Membru –REDAC SRL, reprezentat prin d-na Luiza Scărlătescu;

În prezena d-nei Sofia Elena Cozac, Președinte al Curții de Arbitraj Dolj,

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Ia act de modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Curții de Arbitraj Dolj, conform prevederilor art. 29(7) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj Dolj.
 3. Aprobă, cu unanimitate de voturi, numirea d-nei avocat Cozac Sofia Elena în funcția de Președinte al Curții de Arbitraj Dolj, pentru un mandat de 5 ani.
 4. Aprobă, cu unanimitate de voturi, numirea d-lui lector univ. dr. Stănciulescu Sorin Cornel în funcția de Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Dolj, precum și componența Colegiului Curții de Arbitraj Dolj, pentru un mandat de 5 ani.
 5.  Ia act de informarea privind stadiul organizării evenimentului “Topul Firmelor 2019”.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

 

 

Secretariatul Tehnic,

Cons. Jur. Mirela Becherescu