CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 18, 19 si 20 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, Președintele CCI Dolj reconvoacă Adunarea Generala a Membrilor , în sesiune ordinara, în data de 04 mai 2020ora 13:00. Ședința Adunării Generale se va desfășura prin vot exprimat de către membri prin e-mail, pe adresa office@ccidj.ro, in data de 04 mai 2020 pana la ora 13.30, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. 1. Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada aprilie 2019 – aprilie 2020.
  2. Aprobarea obiectivelor generale ale activităţii Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj pentru perioada aprilie 2020 – aprilie 2021.
  3. Dezbaterea şi aprobarea raportului de audit al auditoriului financiar pentru anul 2019.
  4.  Aprobarea bilanţului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru anul 2019.
  5. Aprobarea descărcării de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru anul 2019.
  6.  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
  7. Diverse.

            Votul electronic se va exprima prin completarea buletinului vot, acesta urmând a fi transmis  în data de 04 mai 2020, pana la ora 13.30,  pe adresa de e-mail office@ccidj.ro,

 Materialele pentru Adunarea Generală pot fi consultate pe site-ul www.ccidj.ro.

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

Download (DOC, 37KB)