CONVOCATOR – ASOCIAȚIA FIRMELOR DOLJENE CU ACTIVITATE DE COMERȚ – ASCOM DOLJ